Log Masuk Sistem

TERMA & SYARAT

1. PENDAHULUAN

Selamat datang ke platform DMAGIA ("Laman"). Sila baca Syarat Perkhidmatan berikut dengan teliti sebelum menggunakan Laman ini atau membuka akaun DMAGIA ("Akaun") supaya anda mengetahui hak dan kewajipan undang-undang anda berkenaan dengan DMAGIA M Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran Syarikat 201501009497 (1134832-W)) dan sekutu dan anak syarikatnya (secara individu dan kolektif, "DMAGIA", "kami", "kami" atau "kami"). "Perkhidmatan" yang kami sediakan atau sediakan termasuk (a) Tapak, (b) perkhidmatan yang disediakan oleh Tapak dan oleh perisian pelanggan DMAGIAyang disediakan melalui Tapak, dan (c) semua maklumat, halaman terpaut, ciri, data, teks, imej, gambar, grafik, muzik, bunyi, video (termasuk strim langsung), mesej, tag, kandungan, pengaturcaraan, perisian, perkhidmatan aplikasi (termasuk, tanpa had, sebarang perkhidmatan aplikasi mudah alih) atau bahan lain yang disediakan melalui Tapak atau perkhidmatan berkaitannya ("Kandungan"). Sebarang ciri baharu yang ditambah atau menambah Perkhidmatan juga tertakluk pada Syarat Perkhidmatan ini. Syarat Perkhidmatan ini mengawal penggunaan Perkhidmatan yang disediakan oleh DMAGIA oleh anda.

Perkhidmatan termasuk perkhidmatan platform dalam talian yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barangan antara pembeli (“Pembeli”) dan penjual (“Penjual”) (secara kolektif “anda”, “Pengguna” atau “Pihak”). Kontrak sebenar untuk jualan adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukanlah pihak kepada itu atau mana-mana kontrak lain antara Pembeli dan Penjual dan tidak menerima sebarang obligasi berkaitan dengan mana-mana kontrak tersebut. Pihak kepada transaksi tersebut akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kontrak jualan antara mereka, penyenaraian barangan, waranti pembelian dan seumpamanya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna. Shopee boleh atau tidak boleh menyaring Pengguna atau Kandungan atau maklumat yang disediakan oleh Pengguna. Shopee berhak untuk mengalih keluar apa-apa Kandungan atau maklumat yang disiarkan oleh anda di Tapak mengikut Seksyen 6.4 di sini. Shopee tidak dapat memastikan bahawa Pengguna benar-benar akan menyelesaikan transaksi.

Sebelum menjadi Pengguna Tapak, anda mesti membaca dan menerima semua terma dan syarat dalam, dan dipautkan kepada, Syarat Perkhidmatan ini dan anda mesti bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi yang dipautkan di sini.

DMAGIA berhak untuk menukar, mengubah suai, menggantung atau menghentikan semua atau mana-mana bahagian Laman ini atau Perkhidmatan pada bila-bila masa atau dengan notis seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tempatan. Shopee mungkin mengeluarkan Perkhidmatan tertentu atau ciri mereka dalam versi beta, yang mungkin tidak berfungsi dengan betul atau dengan cara yang sama versi akhir mungkin berfungsi, dan kami tidak akan bertanggungjawab dalam keadaan sedemikian. DMAGIA juga boleh mengenakan had pada ciri tertentu atau menyekat akses anda kepada sebahagian daripada, atau keseluruhan, Tapak atau Perkhidmatan mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis atau liabiliti.

DMAGIA berhak untuk menolak memberikan anda akses kepada Tapak atau Perkhidmatan atau membenarkan anda membuka Akaun atas sebarang sebab.

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN DMAGIA ATAU MEMBUKA AKAUN, ANDA MEMBERIKAN PENERIMAAN ANDA YANG TIDAK BOLEH DIBATI DAN PERSETUJUAN TERHADAP SYARAT-SYARAT PERJANJIAN INI, TERMASUK TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN DAN DASAR YANG DIRUJUKKAN DI SINI DAN/ATAU DIPAUTKAN DENGAN SINI.

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SYARAT INI, SILA JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU AKSES LAMAN INI. JIKA ANDA BERUMUR DI BAWAH 18 ATAU UMUR SAH UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN DI BAWAH INI MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN DI NEGARA ANDA ("UMUR SAH"), ANDA MESTI MENDAPAT KEBENARAN DARIPADA IBU BAPA ATAU PENJAGA YANG SAH UNTUK MEMBUKA AKAUN DAN IBU BAPA ITU PENJAGA YANG SAH MESTI BERSETUJU DENGAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN INI. JIKA ANDA TIDAK TAHU SAMA ADA ANDA TELAH MENCAPAI UMUR SAH, ATAU TIDAK FAHAM BAHAGIAN INI, SILA JANGAN BUAT AKAUN SEHINGGA ANDA TELAH MEMINTA BANTUAN IBU BAPA ATAU PENJAGA YANG SAH. JIKA ANDA IBU BAPA ATAU PENJAGA YANG SAH KEPADA SEORANG BAWAH BAWAH YANG MEMBUAT AKAUN, ANDA MESTI MENERIMA SYARAT-SYARAT PERJANJIAN INI BAGI PIHAK MINOR DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEMUA PENGGUNAAN AKAUN ATAU PERKHIDMATAN SYARIKAT YANG MENGGUNAKAN AKAUN TERSEBUT, AKAUN TERSEBUT. SEDANG DIBUKA ATAU DIBUAT KEMUDIAN.