Log Masuk Sistem

1. Permohonan Pemulangan/Pemulangan

Tertakluk kepada terma dan syarat dalam Polisi Bayaran Balik dan Pemulangan ini dan Syarat Perkhidmatan, Pembeli boleh memohon untuk memulangkan item yang dibeli (“Item”) dan/atau bayaran balik sebelum tamat Tempoh Jaminan DMAGIA seperti yang dinyatakan dalam Terma daripada Perkhidmatan.

Jaminan DMAGIA ialah perkhidmatan yang disediakan oleh DMAGIA, atas permintaan Pengguna, untuk membantu Pengguna dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul semasa proses transaksi. Pengguna boleh berkomunikasi antara satu sama lain secara peribadi untuk menyelesaikan perbezaan mereka atau mendekati pihak berkuasa tempatan mereka yang berkaitan untuk membantu mereka mengatasi sebarang pertikaian sebelum, semasa atau selepas menggunakan Jaminan DMAGIA.

2. Permohonan Pemulangan Barangan

Pembeli hanya boleh memohon bayaran balik dan/atau pemulangan Item dalam keadaan berikut:
  1. Item belum diterima oleh Pembeli;
  2. Item tersebut rosak dan/atau rosak semasa penghantaran;
  3. Penjual telah menghantar Item yang tidak sepadan dengan spesifikasi yang dipersetujui (cth. salah saiz, warna, dll.) kepada Pembeli;
  4. Dengan cara perjanjian peribadi dengan Penjual dan Penjual mesti menghantar pengesahannya kepada Shopee yang mengesahkan perjanjian tersebut.

Permohonan pembeli mesti dihantar melalui aplikasi mudah alih DMAGIA.
Sila ambil perhatian bahawa, jika diperlukan oleh DMAGIA, Pembeli mesti menghantar Item ke lokasi yang ditetapkan oleh DMAGIA dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar selepas permintaan pemulangan dibangkitkan.

Kelulusan permintaan anda untuk bayaran balik dan pemulangan akan dibuat oleh DMAGIA mengikut budi bicara mutlaknya. Pembeli mengakui dan bersetuju bahawa keputusan DMAGIA adalah muktamad, konklusif dan mengikat, dan bersetuju dan bersetuju bahawa ia tidak akan membawa saman atau sebaliknya menuntut sebarang tuntutan terhadap DMAGIA atau ahli gabungannya berhubung dengan keputusan tersebut.

Sekiranya Pembeli telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Penjual, Pembeli boleh memberikan pemberitahuan rasmi daripada pihak berkuasa yang berkenaan kepada Shopee untuk meminta Shopee terus memegang wang pembelian sehingga penentuan rasmi tersedia. Shopee akan, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan sama ada perlu untuk terus memegang wang pembelian tersebut.

3. Keadaan Barang yang Dikembalikan

Untuk menikmati pengalaman tanpa kerumitan semasa memulangkan Item, Pembeli hendaklah memastikan Item tersebut, termasuk sebarang item percuma seperti aksesori yang disertakan bersama Item, mesti dikembalikan kepada Penjual dalam keadaan diterima oleh Pembeli semasa penghantaran. Kami akan mengesyorkan Pembeli untuk mengambil gambar Item selepas menerima.

4. Liabiliti Yuran Penghantaran Pemulangan Produk

  1. Dalam senario ralat yang tidak dijangka dari penghujung penjual (iaitu - produk rosak, rosak atau salah dihantar kepada pembeli), penjual akan menanggung kos penghantaran pulangan pembeli.
  2. Dalam senario perubahan fikiran pembeli, pembeli hendaklah mendapatkan kebenaran penjual sebelum permintaan pemulangan dan pembeli akan menanggung kos penghantaran pemulangan.
  3. Dalam senario di mana kedua-dua penjual-pembeli mempertikaikan pihak yang bertanggungjawab untuk yuran penghantaran pemulangan, DMAGIA mengikut budi bicara mutlaknya akan menentukan pihak yang bertanggungjawab untuk yuran penghantaran pemulangan.


5. Bayaran balik

Pembeli hanya akan dipulangkan selepas DMAGIA menerima pengesahan daripada Penjual bahawa Penjual telah menerima Item yang dikembalikan. Sekiranya Shopee tidak mendapat maklum balas daripada Penjual dalam masa yang ditetapkan, DMAGIA akan bebas untuk membayar balik jumlah yang berkenaan kepada Pembeli tanpa notis lanjut kepada Penjual. Bayaran balik akan dibuat kepada kad kredit/debit Pembeli atau akaun bank yang ditetapkan, yang mana berkenaan.